текстилни изделия

Текстилни тъкани

Моля, кликнете върху категориите, за да научите подробностите за всяка категория, в която предлагаме нашите услуги.

 • Текстилни тъкани, покрити с гума

 • Текстилни тъкани, покрити с кожа

 • Текстилни тъкани, покрити с друг материал

 • Текстилни тъкани, покрити с гума

 • Текстилни тъкани, покрити с кожа

 • Текстилни тъкани с филц, покрити с друг материал

 • Текстилни филцови тъкани, ламинирани с гума

 • Тъкани от текстилен филц, ламинирани с кожа

 • Текстилни филцови тъкани, ламинирани с друг материал

 • Текстилни тъкани от филц за облекло за карти

 • Текстилни тъкани от филц за технически цели