текстилни изделия

Текстилни тъкани

Моля, кликнете върху категориите, за да научите подробностите за всяка категория, в която предлагаме нашите услуги.

 • Текстилни тъкани, покрити с гума

 • Текстилни тъкани, покрити с амилови вещества

 • Текстилни тъкани, използвани за външни корици на книги

 • Текстилни тъкани за кърпа

 • Текстилни тъкани за готово живописно платно

 • Текстилни тъкани за копчета

 • Тъкани за основи на шапки

 • Текстилни тъкани, напоени с поливинилхлорид

 • Текстилни тъкани, покрити с поливинилхлорид

 • Текстилни тъкани, покрити с поливинилхлорид

 • Текстилни тъкани, ламинирани с поливинилхлорид

 • Текстилни тъкани, напоени с полиуретан

 • Текстилни тъкани, покрити с полиуретан

 • Текстилни тъкани, покрити с полиуретан

 • Текстилни тъкани, ламинирани с полиуретан

 • Текстилни тъкани, импрегнирани с пластмаси

 • Текстилни тъкани, покрити с пластмаси

 • Текстилни тъкани, покрити с пластмаси

 • Текстилни тъкани, ламинирани с пластмаси

 • Гумирани тъкани